|
|
|
|
|
|
|
|
|
info@ekoteknikisg.com
 
(312) 344 01 96 / 344 01 97 (pbx)

HİZMETLER

» YANGIN GÜVENLİĞİ VE EĞİTİM  

Yangın GüvenliÄi

Yangın önleme konusunda risklerin ortaya konulması, söndürme ve kurtarma eÄitim ve tatbikatları ile acil eylem planlarının hazırlanarak uygulanması 6331 Sayılı Ä°Å SaÄlıÄı ve GüvenliÄi Kanunu, Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik ve Acil Durum Yönetmeliklerinde, uygun donanıma sahip ve bu konuda eÄitimli yeterli sayıda kiÅinin görevlendirilmesini zorunlu hale getirmiÅtir.

EÄitim konusu, ülkemizde en çok istismar edilen konuların baÅında gelir. Herhangi bir sorunu, uzmanı veya deÄil kiminle görüÅürseniz görüÅün, problemin kaynaÄı hep eÄitimsizliÄe dayandırılır. Ama bu sorunun çözümü hep birilerinden beklenir.

Hemen hepimizin sık sık vurguladıÄı eÄitim eksikliÄi konusunda adım atmaya gelindiÄinde ise; iÅyerlerimizin eÄitim yapmaya zamanı yoktur, kaynak da ayrılmaz ve kısır döngüde devam eder gider.

                Ä°Åçi saÄlıÄı ve güvenliÄi konusunda yapılması gereken eÄitimlerin kanuni altyapısı ve uygulama yönetmelikleri yeterli de sayılır. Ancak sadece yasa ve yönetmelik yapmak sorunu çözmüyor, öncelikle birey bilincinin artırılması, can güvenliÄi kültürünün oluÅturulması, insanımıza deÄer verilmesi ve konunun sıkı denetimi gerçekleÅtiÄinde ancak, hedefe biraz yaklaÅabiliriz.

                Felaketler Önceden Geliyorum Demez!

                Ä°Åletme bünyesinde muhtemel çıkabilecek yangın tehlikelerine karÅı önceden hazırlıklı olmak veya olası yangın esnasında can ve mal kaybını asgariye indirmek amacıyla alınacak gerekli yangın önlemleri ve bu önlemlere ait kuralları belirlemek yangın sonrasında ödenecek bedellerden daha az olduÄu kaçınılmaz bir gerçektir.

                Bu nedenle; Ekoteknik ISG olarak, kazaların önceden düÅünülerek ve gerekli önlemlerin alınarak felakete dönüÅmeden önlenebileceÄine inanan firmamız yangın uzmanı kadromuzla yangın eÄitimlerini vermeye baÅlamıÅtır.

                Mevcut yangın uzmanımız 27 yıl kamu sektöründe edindiÄi birikim ve tecrübelerini özel sektörle paylaÅmak, bilgi ve becerileri ile bu konuda faydalı olmak, sizlere verdiÄimiz deÄer, insan odaklı yaklaÅım ve iÅ birliÄi içerisinde sizlerin iÅ saÄlıÄı ve güvenliÄi bilincinize ilave yangın güvenliÄi bilincinizi artırmak amacıyla, özel tasarlanmıŠaracımızla ,

-Alevli Yangın Tatbikatları,

-F tipi Mutfak yangınları simülatörü ile uygulamalı eÄitim,

- Yangın DanıÅmanlık Hizmetleri,

- yangın risk deÄerlendirmesi,

- Acil Durum EÄitim Tatbikatı (Yangın, Ä°lk yardım)

- Acil Durum Eylem Planlaması,

- Yangından Koruyucu Teçhizat eÄitimi (temiz hava solunum cihazı vb)

- Bina Yangın Otomasyon Sistemleri kullanıcı eÄitimleri,

-Yangın Alarm ve Söndürme Otomasyon Sistemleri testlerinin yapılması.

- Ekoteknik EÄitim Katılım Sertifikalı yangın eÄitimleri ve tatbikatı vermeye baÅlamıÅtır.

MÄ°SYONUMUZ; Birlikte çalıÅtıÄımız kamu kurum, kuruluÅ ve iÅletmeleri ile özel sektörleri uluslararası standart ve normlara ulaÅtırarak, yangın önleme, ve yangınla mücadele konularında deneyimli, tecrübeli birer örnek kuruluÅlar haline getirmektir..

VÄ°ZYONUMUZ; Yangın önleme, yangınla mücadele eÄitimleri ve yangın konularında danıÅmanlık hizmetleri ile kendi alanında ülkemizdeki emsalleri arasında ön sıralarda yer almaktır. Kamuoyunda sahip olduÄumuz bu imajı korumak ana hedefimizdir. Bu hedefe ulaÅmak üzere faaliyet gösterilen alanlarda yönetimi üstlenmek ve piyasada lider olmak temel ilkemizdir.

Ä°LKEMÄ°Z;

-  EÄitim ve danıÅmanlık hizmetleri dıÅında herhangi bir ürün satıÅı yapılmamaktadır.

-  BaÄımsız, yangın güvenliÄi üretici ve satıcıları ile yapısal bir baÄ ve çıkar iliÅkisi oluÅturmamaktır.

-  Birlikte çalıÅtıÄı kurumların ticari sır ve bilgilerini hiçbir kurum, kuruluÅ ve kiÅilerle paylaÅmamaktır.

-  DanıÅmanlıÄını yaptıÄı kuruluÅların çıkarlarını gözeten, optimum yangın güvenlik önlemleri ile çalıÅma ortamını kısıtlamayan, ihtiyaca uygun en ekonomik çözümleri önermektir.

-  Ülkemizdeki yangın güvenlik bilinci ve kültürünün artırılması, ulusal standart ve kodların uluslararası düzeye çıkarılması için sektör içindeki kuruluÅlarca yürütülen çalıÅmalara katkıda bulunmaktır.

-  Her zaman denetime açık, paylaÅımcı, dürüst ve Åeffaf olmaktır.

-  Sürekli geliÅime ve eleÅtirilere açık olmak, çok fazla iÅ üretmek yerine kaliteli ve nitelikli hizmet sunmaktır.

 

 

 

 

 

 

 

  

 
› HİZMETLER


1Kurumsal Yayın


DİĞER TÜM YAYINLAR İÇİN TIKLAYINIZ


E-Bülten-Üyelik
Size özel ayrıcalıklarımızdan haberdar olmak için lütfen E-bültenimize üye olunuz 
Adı-Soyadı : 
E-Posta : 
 

Online Teklif İsteme
Değerli Müşterilerimiz; online teklif formunu doldurarak fiyat teklif talebinde bulunabilir, isteklerinize en kısa zamanda ulaşabilirsiniz...  

© Ekoteknik İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Hizmetleri
info@ekoteknikisg.com
 
+90 312 344 01 96 (pbx)
Işınlar Mahallesi İvedik Cad. No : 110 Yenimahalle / ANKARA 
istanbul@ekoteknikisg.com
 
+90 216 457 61 11 (pbx)
Mustafa Kemal Cd. Hukukçular İş Mrk No:34 K:2 Cevizli - Kartal - İSTANBUL
           
Web Tasarım : DNZ WEB DİZAYN