|
|
|
|
|
|
|
|
|
info@ekoteknikisg.com
 
(312) 344 01 96 / 344 01 97 (pbx)

HİZMETLER

» ISG EĞİTİM HİZMETLERİ  

 

4857 Sayılı Ä°Å Kanunu uyarınca, Ä°Åverenler, iÅyerinde alınan iÅ saÄlıÄı ve güvenliÄi önlemlerine uyulup uyulmadıÄını denetlemek, iÅçileri karÅı karÅıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iÅ saÄlıÄı ve güvenliÄi eÄitimini vermek zorundadırlar.

Bu baÄlamda EKOTEKNÄ°K Ä°SG, Teorik ve Uygulamalı Ä°SG eÄitimlerinin yanı sıra, Sertifikalı Ä°lkyardım EÄitimleri de vermektedir. 

 

EÄitimlerimiz ÇSGB Sertifikalı Ä°Å GüvenliÄi Uzmanlarımız ve alanlarında uzmanlaÅmıŠmühendislerimiz tarafından, slayt gösterileri, animasyon filmler ve uygulamalı çalıÅmalar ile gerçekleÅtirilir. EÄitimden önce eÄitim notları teslim edilir. EÄitime katılan tüm personele “Katılım Sertifikası” verilir. (Belge için eÄitime devam zorunluluÄu vardır)

1. Teorik EÄitimler

• Ä°Å SaÄlıÄı ve GüvenliÄine Ä°liÅkin Yasal Yükümlülükler
• Ä°Å Kazalarından DoÄan Cezai ve Hukuki Sorumluluklar
• Ä°Å SaÄlıÄı ve GüvenliÄi Temel Bilgilendirme EÄitimi (Üst Düzey Yönetici,Orta Kademe Yönetici, Ä°Åçiler)
• Ä°Å Kazalarının OluÅumu, Ä°nceleme ve DeÄerlendirme Prensipleri
• Yangın EÄitimleri
• Acil Durumlarda Alınması Gereken Önlemler
• Teorik Yangın EÄitimi
• KiÅisel Koruyucu Malzeme Seçimi ve Kullanımı
• Kimyasal Maddelerle ÇalıÅmalarda Alınması Gereken Ä°Å SaÄlıÄı ve GüvenliÄi Tedbirleri
• Elektrik Ä°Ålerinde Ä°Å SaÄlıÄı ve GüvenliÄi Önlemleri
• El Aletlerinin Kullanımında Ä°Å SaÄlıÄı ve GüvenliÄi Önlemleri
• Kaynak Ä°Ålerinde Ä°Å SaÄlıÄı ve GüvenliÄi Önlemleri
• Basınçlı Kaplar, Kazanlar, Kompresörler ve Tüplerde Ä°Å GüvenliÄi Önlemleri
• Makine ve Tezgahlarla ÇalıÅmalarda Alınması Gereken Ä°Å GüvenliÄi Önlemleri
• Atölyelerde Yapılan ÇalıÅmalarda Alınması Gereken Ä°Å GüvenliÄi Önlemleri
• Kaldırma, TaÅıma, Ä°stifleme ve Depolamada Güvenlik Önlemleri
• Güvenlik ve SaÄlık Ä°Åaretleri
• Ergonomi
• Patlayıcı Maddelerle ÇalıÅmalarda Alınacak Ä°Å GüvenliÄi Tedbirleri
• Yapı Ä°Ålerinde Ä°Å SaÄlıÄı ve GüvenliÄi Önlemleri
• Ä°Å Makinelerinde Ä°Å GüvenliÄi Önlemleri
• Ä°Å Makineleri Operatör EÄitimleri
• Åantiyelerde Güvenli GiriÅ ve ÇıkıÅlar
• Åantiyelerde Çevre Tertip ve Düzenin Önemi
• Yüksekte ÇalıÅmalarda Alınması Gereken Ä°Å SaÄlıÄı ve GüvenliÄi Önlemleri
• Kazı ve Çukur Emniyeti
• Prefabrik Montajında Alınması Gereken Ä°Å SaÄlıÄı ve GüvenliÄi Önlemleri
• Tünel Yapımında Alınması Gereken Ä°Å SaÄlıÄı ve GüvenliÄi Önlemleri
• Bakım ve Onarım Ä°Ålerinde Ä°Å SaÄlıÄı ve GüvenliÄi Önlemleri
• Ä°Å SaÄlıÄı ve GüvenliÄine Ä°liÅkin Tutulması Gereken Kayıtlar
• Fiziksel Risklere KarÅı Alınması Gereken Ä°Å SaÄlıÄı ve GüvenliÄi Önlemleri
• Radyasyonlu ÇalıÅmalarda Ä°Å SaÄlıÄı Ve GüvenliÄi Önlemleri
• Meslek Hastalıkları ve Korunma Yöntemleri
• Temel Ä°lk Yardım EÄitimi

• Hijyen EÄitimi

2. Uygulamalı EÄitimler

Uygulamalı Yüksekte ÇalıÅma EÄitimi
Elektrik Ä°Ålerinde Güvenlik Tedbirleri EÄitimi
Çatı Ä°Ålerinde Yüksekte ÇalıÅma EÄitimi
Rüzgar Güllerinde Yüksekte ÇalıÅma EÄitimi
Kapalı Alanlarda Güvenli ÇalıÅma ve Kurtarma EÄitimi
Radyo Frekans Tesislerinde ve Alanlarında Ä°SG EÄitimi
Güvenli SürüÅ Temel EÄitimi
Uygulamalı Yangın EÄitimi
DavranıŠOdaklı Temel Ä°SG EÄitimi
Tehlike ve Risk DeÄerlendirme EÄitimi
KiÅisel Koruyucu Malzeme Seçimi ve Kullanımı EÄitimi
Elle Kaldırma TaÅıma Ä°Åleri EÄitimi
Ergonomi EÄitimi
Senaryo Uygulamalı Acil Durum Tatbikatları
SaÄlık BakanlıÄı Onaylı Sertifikalı Ä°lkyardım EÄitimi
Ä°skelelerde Güvenli ÇalıÅma EÄitimi

 
 

3. Sertifikalı Ä°lk Yardım EÄitimi

Ä°lkyardım YönetmeliÄi gereÄi: “Tüm kurum ve kuruluÅlarda istihdam edilen her 20 personel için 1, ilgili mevzuata göre aÄır ve tehlikeli iÅler kapsamında bulunan iÅyerlerinde, her 10 personel için 1 olmak üzere, bu yönetmeliÄe göre yetkilendirilmiÅ merkezden en az "Temel Ä°lkyardım EÄitimi" sertifikası almıŠİlkyardımcının bulundurulması zorunludur"
› HİZMETLER


1Kurumsal Yayın


DİĞER TÜM YAYINLAR İÇİN TIKLAYINIZ


E-Bülten-Üyelik
Size özel ayrıcalıklarımızdan haberdar olmak için lütfen E-bültenimize üye olunuz 
Adı-Soyadı : 
E-Posta : 
 

Online Teklif İsteme
Değerli Müşterilerimiz; online teklif formunu doldurarak fiyat teklif talebinde bulunabilir, isteklerinize en kısa zamanda ulaşabilirsiniz...  

© Ekoteknik İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Hizmetleri
info@ekoteknikisg.com
 
+90 312 344 01 96 (pbx)
Işınlar Mahallesi İvedik Cad. No : 110 Yenimahalle / ANKARA 
istanbul@ekoteknikisg.com
 
+90 216 457 61 11 (pbx)
Mustafa Kemal Cd. Hukukçular İş Mrk No:34 K:2 Cevizli - Kartal - İSTANBUL
           
Web Tasarım : DNZ WEB DİZAYN