|
|
|
|
|
|
|
|
|
info@ekoteknikisg.com
 
(312) 344 01 96 / 344 01 97 (pbx)

HİZMETLER

» ÇEVRE GÖREVLİSİ HİZMETLERİ  

Çevre Görevlisi Ve Çevre DanıÅmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik 12.11.2010 ve 27757 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıŠolup yayımı tarihinde yürürlüÄe girmiÅtir.

EKOKÄ°M, yönetmelik uyarınca Çevre ve Orman BakanlıÄı'ndan ÇEVRE DANIÅMANLIK YETERLÄ°LÄ°K BELGESÄ°'ni alarak hizmet kalitesini kanıtlamıŠbir Åirkettir.

 

EKO ÅÄ°RKETLER GRUBU Åirketlerinden biri olan “EKOKÄ°M SaÄlık Çevre Kimya Laboratuvar Medikal Tem. EÄt. Müh. MüÅ. San. ve Tic. Ltd. Åti” çevre mevzuatının iÅletme ve iÅyerleri için öngörmüÅ olduÄu tüm yasal yükümlülükleri, Ekokim teknik uzmanları tarafından iÅveren adına gerek mahallinde oluÅturulacak konuÅlandırma gerekse de görevlendirme esası ile gerçekleÅtirmektedir.

 

1. Çevre Görevlisi Kimdir?

Faaliyetleri sonucu çevre kirliliÄine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanununa göre yürürlüÄe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tâbi kurum, kuruluÅ veya iÅletmelerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluÄunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadıÄını deÄerlendiren, tesis içi yıllık iç tetkik programları düzenleyen tesiste veya çevre yönetim hizmeti veren çevre danıÅmanlık firmasında çalıÅan görevlidir.

2. Çevre Görevlisi ÇalıÅtırma ve Çevre Yönetim Birimi Kurma Kriterleri
Tesis veya faaliyetlerden;

a) Çevre Kanununca Alınması Gereken Ä°zin ve Lisanslar Hakkında YönetmeliÄin Ek-1 listesinde yer alan faaliyet veya tesisler, çevre yönetim birimlerini kurmak ya da yetkilendirilmiÅ çevre danıÅmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak,

b) Çevre Kanununca Alınması Gereken Ä°zin ve Lisanslar Hakkında YönetmeliÄin Ek-2 listesinde yer alan tesisler, en az bir çevre görevlisi istihdam etmek ya da yetkilendirilmiÅ çevre danıÅmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak veya çevre yönetim birimi kurmak zorundadır.

(*) Organize sanayi bölgeleri yönetimleri bünyesinde, en az bir çevre görevlisinin istihdam edilmesi veya çevre yönetim biriminin kurulması ya da çevre danıÅmanlık firmalarından çevresel faaliyetlerin yürütülmesi hususunda çevre yönetimi hizmetinin alınması zorunludur.

Belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birlikleri veya bunların iÅtirakleri, Çevre Kanununca Alınması Gereken Ä°zin ve Lisanslar Hakkında YönetmeliÄin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan tesis veya faaliyetleri çevresel açıdan yönetmek üzere en az bir çevre görevlisi çalıÅtırmakla veya çevre yönetim birimi kurmak ya da yetkilendirilmiÅ çevre danıÅmanlık firmalarından çevresel faaliyetlerin yürütülmesi hususunda çevre yönetimi hizmeti almakla yükümlüdür.

SaÄlık kuruluÅları ve hastanelerden, yatak kapasitesi 20 ve üzerinde olanlar en az bir çevre görevlisi çalıÅtırmak veya çevre yönetim birimi kurmak ya da yetkilendirilmiÅ çevre danıÅmanlık firmalarından hizmet almakla yükümlüdür.

Çevre DanıÅmanlık Firmaları Ä°lgili Çevre Görevlisini;
Çevre Kanununca Alınması Gereken Ä°zin ve Lisanslar Hakkında YönetmeliÄin Ek-1 listesinde yer alanlar için ayda en az iki,
Çevre Kanununca Alınması Gereken Ä°zin ve Lisanslar Hakkında YönetmeliÄin Ek-2 listesinde yer alanlar için ayda en az bir, tam gün görevlendirir. 

 
› HİZMETLER


1Kurumsal Yayın


DİĞER TÜM YAYINLAR İÇİN TIKLAYINIZ


E-Bülten-Üyelik
Size özel ayrıcalıklarımızdan haberdar olmak için lütfen E-bültenimize üye olunuz 
Adı-Soyadı : 
E-Posta : 
 

Online Teklif İsteme
Değerli Müşterilerimiz; online teklif formunu doldurarak fiyat teklif talebinde bulunabilir, isteklerinize en kısa zamanda ulaşabilirsiniz...  

© Ekoteknik İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Hizmetleri
info@ekoteknikisg.com
 
+90 312 344 01 96 (pbx)
Işınlar Mahallesi İvedik Cad. No : 110 Yenimahalle / ANKARA 
istanbul@ekoteknikisg.com
 
+90 216 457 61 11 (pbx)
Mustafa Kemal Cd. Hukukçular İş Mrk No:34 K:2 Cevizli - Kartal - İSTANBUL
           
Web Tasarım : DNZ WEB DİZAYN