|
|
|
|
|
|
|
|
|
info@ekoteknikisg.com
 
(312) 344 01 96 / 344 01 97 (pbx)

UYGULAMA ÖRNEKLERİ


» Kavaklıdere Şarapları  

“Kalite Asla Tesadüf DeÄildir”

Kavaklıdere Åarapları, 1929 yılında Ankara’da “Türkiye’nin Ä°lk Özel Sektör Åarap Üreticisi” olarak kuruldu, geçen 83 yılda ülkenin en köklüsü oldu. Türk Åaraplarını dünyaya tanıtmayı adeta görev bildi, yurtiçi ve yurtdıÅı yarıÅmalarda 500’den fazla madalyanın sahibi oldu. Her yıl, yenilenen teknolojisi, baÄ yatırımları, Åarabın ana maddesi üzümün yetiÅtirilmesi esnasında üreticiye verdiÄi teknik ve teorik desteÄi ile "sürdürülebilir artan kalite" olarak belirlediÄi hedefini gerçekleÅtirmeye devam etti.

Bugün itibariyle Ankara-Akyurt, Kapadokya-GülÅehir ve Ege-Kemaliye-Pendore’deki modern teknolojiyle donatılmıŠtesislerinde üretim ve baÄcılık faaliyetlerini sürdüren Kavaklıdere Åarapları, üzüm suyu da dâhil olmak üzere 51 çeÅit ürünüyle, depolama kapasitesini 19,5 milyon litreye çıkardı. Üretiminin yaklaÅık yüzde 20’sini Avrupa, Amerika ve Uzak DoÄu’ya ihraç eden Kavaklıdere Åarapları’nda baÅarı hiç Åansa bırakılmıyor, her konuda maksimum titizle çalıÅılıyor.

Ä°Å SaÄlıÄı GüvenliÄi alanında Ekoteknik Ä°SG’ye tam güven saÄlayan Kavaklıdere Åarapları’nın Ä°dari Ä°Åler Müdürü Ä°skender KiriÅçi’yi ziyaret ettik ve firmanın iÅ saÄlıÄı güvenliÄi politikasını mercek altına aldık:

Ä°Å SaÄlıÄı ve GüvenliÄi Politikanızı sizden dinleyebilir miyiz?

Kavaklıdere Åarapları A.Å. olarak amacımız iÅyerinde meydana gelebilecek kaza ve oluÅabilecek meslek hastalıklarını önceden tespit ederek, yapılan risk analizleri sonucunda alınacak proaktif önlemlerle iÅ kazalarını ve iÅ kayıplarını en aza indirmek, iÅletmede kullanılan makine ve ekipmanların bakım ve onarım iÅlemlerini tam, zamanında ve aksamadan yapılabilmesi için çalıÅanların iÅ saÄlıÄı güvenliÄi bilgilerini sürekli eÄitimlerle artırmak ve devam ettirmektir.

Güvenli ve emniyetli bir çalıÅma ortamı saÄlamak ve meydana gelebilecek iÅ kazalarını engellemek için yapılan risk analizleri sonucunda alınması gerekli önlemler devamlı surette izlenmekte, derecelendirilmekte ve uygulamalar sürekli olarak takip edilmektedir.

Cevre Politikanızı da öÄrenebilir miyiz?

Kavaklıdere Åarapları A.Å. olarak bizler, çevreye saygı ilkesi doÄrultusunda üzerimize düÅen yasal sorumluluklarımızı yerine getirmenin yanı sıra, oluÅacak yasal deÄiÅikliklerin takibi sonucunda gerekli düzenlemeleri yaparak faaliyetlerimizin çevresel etkilerinin farkında, çevreye uyumlu, sürekli geliÅen bir kuruluÅ olmanın bilincindeyiz.

Amacımız;

  • Faaliyetlerimizden kaynaklanan katı, sıvı ve gaz atıkların çevresel etkilerini en aza indirmek,
  • Geri dönüÅüm imkânlarını artırarak çevre kirliliÄini önlemek,
  • Çevreyle ilgili mevzuat ve yasal yükümlülüklere uymaktır.

BenimsediÄiniz bu politikalar çerçevesinde çalıÅmalarınız nasıl devam ediyor?

Ä°Å SaÄlıÄı ve GüvenliÄi alanında 2010 yılında profesyonel anlamda Ekoteknik Ä°SG ile çalıÅmaya baÅladık. Bu süreçte Ekoteknik Ä°SG’nin temsilcileriyle ve uzman kadrosuyla, Kavaklıdere Åarapları olarak Ä°Å SaÄlıÄı GüvenliÄi anlamında neredeyiz, daha ileriye nasıl gidebiliriz, riskleri en aza nasıl indirebiliriz gibi sorulara yanıt aradık.

Öncelikle genel risk haritası oluÅturularak ilk etapta tüm çalıÅanlarımıza “Ä°SG nedir, bu konuda iÅçi ve iÅverenin yasal yükümlülükleri nelerdir?” Åeklinde eÄitimler verilmeye baÅlandı.

Bugün itibariyle geldiÄimiz noktada gerek eÄitimler anlamında gerekse gürültü yönetimi, periyodik saÄlık kontrolleri, tesis içindeki makinelerimizin bakım ve onarımı gibi birçok konuda ciddi ve takdire Åayan yollar kat ettik.

EÄitimler

Ä°Å SaÄlıÄı GüvenliÄi Sistemimizin altyapısını oluÅturan Ä°Å saÄlıÄı ve güvenliÄi eÄitimleri, Ä°Å SaÄlıÄı GüvenliÄi Uzmanımızca tüm personele yıllık olarak belirlenmiÅ program çerçevesinde düzenli olarak verilmektedir. Åirket bünyesinde zorunlu ve tekrarlı kapsamına alınan bu eÄitimler her iÅe baÅlayan personel için Oryantasyon eÄitimleri içinde, stajyerleri de içine alacak Åekilde yapılandırılmıÅtır. Bu eÄitimin amacı, çalıÅanların iÅyerini tanımaları ve iÅyerine adımını attıÄı ilk günden itibaren iÅyerinde mesleki riskler ve oluÅabilecek tehlikelerden korunma konularında bilinçlendirilmesini saÄlamaktır.

Gürültü Yönetimi

Faaliyetlerimizden kaynaklanan gürültünün personel üzerindeki etkilerinin incelenmesi amacıyla gürültü ölçümleri yapılmıŠve bunun sonunda gürültü haritası hazırlanmıÅtır. Gürültü ölçümleri sonucunda ses düzeyi yüksek ortamlarda KiÅisel Koruyucu Donanım (KKD) malzeme kullanımının artırılması saÄlanmıÅtır.

Periyodik SaÄlık Kontrolleri

Tüm personelimizi kapsayacak Åekilde "Periyodik SaÄlık Kontrolleri"nin sıklıkları artırılmıŠolup bu testlerin sonuçları Ä°Åyeri Hekimi tarafından düzenli bir Åekilde kontrol edilmektedir. Bu periyodik saÄlık kontrolleri; akciÄer grafisi, portör ve solunum testleri, tam kan sayımı ve kulak odio testleri Åeklinde belirlenmiÅtir. Bu testlere risklerin farklı olduÄu bölümler için Ä°Å GüvenliÄi Uzmanı ve Ä°Åyeri Hekimi kararıyla ilaveler yaptırılmaktadır. Ä°Å GüvenliÄi Uzmanı ve Ä°Åyeri Hekimi aylık olarak toplanan Ä°Å SaÄlıÄı GüvenliÄi Kurulunun daimi üyeleridir.

Bakım Onarım

Tesis içerisinde kullanılan her türlü alet ve makinelerin periyodik bakımları yine Ä°SG uzmanı gözetiminde ve Ekoteknik Teknik personeli tarafından düzenli bir Åekilde yapılmakta ve iÅ kaybı en aza indirgenmektedir.

Uzunca bir zamandır beraber çalıÅıyoruz. Haftanın en az 3 günü uzmanlarımız tesislerinizde oluyor. Ekoteknik ISG hakkındaki düÅünceleriniz nelerdir?

Etkili bir “Ä°Å SaÄlıÄı GüvenliÄi Yönetimi” iletiÅim, koordinasyon ve denetim gerektirir.

Ekoteknik Ä°SG olarak bu kapsamda Åirketinizin tüm çalıÅanlarının yeterli birikim ve tecrübeye sahip, deneyimli olduÄu yapılan çalıÅmalardan ve bizlere kattıÄı deÄerlerden açıkça gözlemlenmektedir.

Ekoteknik Ä°SG için, aÅaÄıda yapmıŠolduÄumuz tespitlerin uygun olacaÄı kanısındayız.

MüÅterilerimizi kendi iÅ saÄlıÄı ve güvenliÄi aktivitelerimize entegre ettirir, aynı zamanda müÅterilerimizin istekleriyle de onların koordinasyonunu saÄlarız. Biz aktivitelerimizle ilgili tehlikeleri belirleriz, riskleri tanımlarız ve bu riskleri minimuma indirgemek için önleyici kontrol çalıÅmalarını yürütürüz. Organizasyonumuz iyi bir iÅ saÄlıÄı ve güvenliÄi için örneklemeler yapar ve tüm çalıÅmaların iÅ saÄlıÄı ve güvenliÄine katılımını gerçekleÅtirmek için eÄitimlerini saÄlarız.

Ä°Åimizle ilgili çalıÅmaların iÅ güvenliÄiyle uyumunu ve devamlılıÄını saÄlamak adına katkıda bulunmak için riskleri minimuma indirir, kaza ve benzeri olaylara karÅı aktif rol alırız
.”

Kavaklıdere Åarapları Ailesi olarak teÅekkür ederiz…
› UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Kurumsal Yayın


DİĞER TÜM YAYINLAR İÇİN TIKLAYINIZ


E-Bülten-Üyelik
Size özel ayrıcalıklarımızdan haberdar olmak için lütfen E-bültenimize üye olunuz 
Adı-Soyadı : 
E-Posta : 
 

Online Teklif İsteme
Değerli Müşterilerimiz; online teklif formunu doldurarak fiyat teklif talebinde bulunabilir, isteklerinize en kısa zamanda ulaşabilirsiniz...  

© Ekoteknik İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Hizmetleri
info@ekoteknikisg.com
 
+90 312 344 01 96 (pbx)
Işınlar Mahallesi İvedik Cad. No : 110 Yenimahalle / ANKARA 
istanbul@ekoteknikisg.com
 
+90 216 457 61 11 (pbx)
Mustafa Kemal Cd. Hukukçular İş Mrk No:34 K:2 Cevizli - Kartal - İSTANBUL
           
Web Tasarım : DNZ WEB DİZAYN