|
|
|
|
|
|
|
|
|
info@ekoteknikisg.com
 
(312) 344 01 96 / 344 01 97 (pbx)

UYGULAMA ÖRNEKLERİ


» Söğüt İnşaat  

SöÄüt Ä°nÅaat’ta çalıÅanların da katılımı ile yapılan risk analizlerinde belirlenen uygunsuzluklar düzeltici-önleyici faaliyetler kapsamındaki iyileÅtirmelerle süratle giderilmektedir. Ä°Å kazalarında belirgin bir Åekilde azalma kaydedilen SöÄüt Ä°nÅaat’ın iÅyeri politikasında da belirttiÄi gibi tüm öncelikleri arasında birinci sırayı çalıÅanların saÄlıÄı ve güvenliÄi almaktadır.

Ä°SG KONUSUNDA ÖRNEK BÄ°R Ä°NÅAAT FÄ°RMASI:
“SÖÄÜT Ä°NÅAAT”

Ä°Å SaÄlıÄı GüvenliÄi’ni saÄlamanın en zor olduÄu sektörlerden bir tanesi “Ä°nÅaat” Bu yüzden inÅaat sektöründeki iÅverenlerin maksimum duyarlılıkta hareket etmeleri gerekiyor. SöÄüt Ä°nÅaat, kuruluÅ tarihi olan 1996 yılından bu yana devam eden Ä°SG çalıÅmaları ile sektörde örnek olmaya aday bir firma.

Ä°SG çalıÅmalarının tamamına Etokenik Ä°SG’den hizmet alımı ile baÅlayan SöÄüt Ä°nÅaat’ta bugün Ä°SG anlamında çalıÅmalar mükemmel düzeye yakın durumda. 4857 Sayılı Ä°Å Kanunu hükümleri gereÄi “Ä°Å SaÄlıÄı ve GüvenliÄi Kurulu”nun oluÅturulan, risk analizleri yapılan, prosedür ve talimatları hazırlanmıŠolan SöÄüt Ä°nÅaat’ta baÅarıya ulaÅmak için çalıÅanların da katılımı saÄlanarak maksimum düzeyde güvenlik saÄlanması hedeflenmiÅtir.

SöÄüt Ä°nÅaat çalıÅanlarının da katılımı ile yapılan risk analizlerinde belirlenen uygunsuzluklar düzeltici önleyici faaliyetler kapsamında ele alınmakta ve öncelik sırasına göre iyileÅtirilmeler yapılmaktadır. Verilen eÄitimler ile çalıÅanların iÅ güvenliÄi bilinci arttırılmıŠve bunun sonucunda da iÅgücünden kaynaklanan kazalarda büyük düÅüÅ olduÄu gözlemlenmiÅtir.

SöÄüt Ä°nÅaat’ın Ä°SG ve Çevre Politikası

· Yönetim anlayıÅını sürekli geliÅtirmek, felsefesini, yönetimlerini ve sistemlerini tüm süreçlerde Çevre, Ä°SG ve Kalite Yönetim Sistemi’ne uygun hale getirmek ve etkinliÄini sürekli iyileÅtirmek, tüm personele özümsetmek ve bu doÄrultuda Pazar payını, karlılıÄını, rekabet gücünü, çevre ve risk kontrolünü artırmaktır.

· Sektöründeki teknolojik yenilikleri dünyayla eÅ zamanlı olarak takip etmek, yönetim kadrosu ve eÄitimli çaÄdaÅ personelleriyle ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini Çevre, Ä°SG ve Kalite Yönetim Sistemi Åartlarına uygun olarak karÅılamak.

· ÇaÄdaÅ yönetim bilinciyle ve çalıÅanların kuruluÅun özünü oluÅturduÄu düÅüncesiyle hareket etmek, Ä°Å SaÄlıÄı GüvenliÄi kurallarına uymak. ÇalıÅanlar SöÄüt Ä°nÅaat için önemlidir.

· Bugüne kadar yaptıÄı ve ilerde yapacaÄı tüm iÅlerde, iÅin kaliteli, ilk defada, zamanında ve her zaman doÄrusunu yapma arzusuyla çalıÅmak.

· Her türlü hizmet faaliyetleri süresince, ekolojik dengeye zarar vermemek, çalıÅanların ve faaliyetlerden etkilenecek insanların saÄlıÄına gelebilecek olumsuz etkilerin önlenmesini saÄlamak. Gerek SöÄüt Ä°nÅaat’ın gerekse diÄer Åahısların mal ve mülkiyetlerine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha baÅlangıç aÅamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı saÄlamaya çalıÅmak.

· Ä°Å SaÄlıÄı ve GüvenliÄi ile ilgili tehlikeleri aynı hassasiyetle izlemek, bunları en aza indirmek için gerekli çabayı göstermek.

· Ä°lgili tarafların çevre bilincinin geliÅmesi için çalıÅmalarda bulunmak.

· Atıkların kaynaÄında en aza indirilmesi, mümkün olduÄunca yeniden kullanılması ve geri dönüÅtürülmesini, deÄerlendirilemeyen atıkların ise uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini saÄlamak.

· Enerji, hammadde ve doÄal kaynakların verimli kullanılmasını saÄlamaya çalıÅmak.

Ekoteknik Ortak SaÄlık Güvenlik Birimi, deneyimli ve uzman kadrosu ile SöÄüt Ä°nÅaat’ın Ä°Åyeri Hekimi ve Ä°SG Uzmanı istihdamlarını saÄlamaktadır. Tıbbi tahlil ve tetkik hizmetleri de Ekoteknik Ä°SG tarafından sunulan SöÄüt Ä°nÅaat, çevre danıÅmanlıÄı ve çevre laboratuvarında da Ekoteknik Ä°SG ile anlaÅarak hizmet bütünlüÄü içerisinde hizmet alma yoluna gitmiÅ, böylece gündeminden “Ä°Å SaÄlıÄı, Ä°Å GüvenliÄi ve Çevre” ile ilgili tüm sorunları düÅürmüÅtür.

Akredite bir firma olması nedeniyle Ekoteknik Ä°SG SöÄüt Ä°nÅaat’ta sunduÄu, periyodik kontroller, iç ortam gürültü ölçümleri ve haritalandırma, iç ortam toz ölçümü ve haritalandırma, baca gazı emisyon ölçümü, ortam pm 10 ölçümü, tesis çöken toz ölçümü, dozimetrik toz ve gürültü ölçümü, termal konfor ve diÄer hizmetleri tek elden alma imkanı olması ve yapılan ölçüm ve kontrollerde mühendislik etik kurallarına uymaları nedeniyle takdir toplamıŠve Åirkette devamlılıÄını saÄlamıÅtır.

Ä°Åyeri Hekimi ve Ä°SG Uzmanı istihdamları, tıbbi laboratuvar hizmetleri ile periyodik kontroller, çevresel ölçümler ve iç ortam ölçümleriyle mühendislik hizmetleri bir bütün içinde tek bir elden verilen SöÄüt Ä°nÅaat, bu çalıÅma Åekli sayesinde, yapılan planlamalarda bir aksama ve gecikme yaÅamamakta ve saÄlıklı bir çalıÅma ortamı temin etmektedir.
› UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Kurumsal Yayın


DİĞER TÜM YAYINLAR İÇİN TIKLAYINIZ


E-Bülten-Üyelik
Size özel ayrıcalıklarımızdan haberdar olmak için lütfen E-bültenimize üye olunuz 
Adı-Soyadı : 
E-Posta : 
 

Online Teklif İsteme
Değerli Müşterilerimiz; online teklif formunu doldurarak fiyat teklif talebinde bulunabilir, isteklerinize en kısa zamanda ulaşabilirsiniz...  

© Ekoteknik İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Hizmetleri
info@ekoteknikisg.com
 
+90 312 344 01 96 (pbx)
Işınlar Mahallesi İvedik Cad. No : 110 Yenimahalle / ANKARA 
istanbul@ekoteknikisg.com
 
+90 216 457 61 11 (pbx)
Mustafa Kemal Cd. Hukukçular İş Mrk No:34 K:2 Cevizli - Kartal - İSTANBUL
           
Web Tasarım : DNZ WEB DİZAYN