|
|
|
|
|
|
|
|
|
info@ekoteknikisg.com
 
(312) 344 01 96 / 344 01 97 (pbx)

KURUMSAL

Kuruluşumuz, yaklaşık 16 yıldır sağlık, güvenlik ve çevre konularında faaliyet göstermektedir. Faaliyetlerimizi 3 şirket ve 3 ana hizmet başlığıyla sürdürmekteyiz.

KuruluÅ�umuzun sahip olduÄ�u “Yetki Belgeleri” ile verdiÄ�i hizmetler Å�u ana baÅ�lıklar altında özetlenebilir:  

Ortak SaÄ�lık Güvenlik Birimi
Çevre Laboratuvarı
Tıbbi Laboratuvar
İlkyardım E�itim Merkez
Çevre DanıÅ�manlık  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ä°Å� SaÄ�lıÄ�ı GüvenliÄ�i ve Çevre Hizmetlerinde önemli bir alternatif olan Eko Å�irketler Grubu,

Ekoteknik Ä°SG
Ekoglobal Ä°SG
Ekokim Çevre

 

 

 

 

 

�irketlerinden olu�maktadır.

GENEL KOORDİNATÖRÜN MESAJI

Dünyada her gün yaklaÅık 6.000 kiÅi iÅ kazası veya meslek hastalıkları nedeniyle yaÅamını yitirmektedir. Yıllık toplamda 350.000 kiÅi iÅ kazası, 1.800.000 kiÅi ise meslek hastalıklarından yaÅamını yitirmektedir.

Ä°Å kazaları ve meslek hastalıkları çalıÅma ortamından kaynaklanan yaÅamsal risklerin en önemlileridir. Bu sebeple iÅ saÄlıÄı ve iÅ güvenliÄi ekonomik, sosyal ve teknik nedenlerle gittikçe önem kazanmıÅtır. Ä°Å kazalarının yüzde 98’i ve meslek hastalıklarının yüzde 100’ünün önlenmesi insani bir zorunluluk olması nedeniyle çalıÅma hayatının tüm aktörleri tarafınca önemsenmelidir.

Türkiye’de son yıllarda iÅ kazalarının boyutları ile ilgili ürkütücü sayılar söz konusu olup Ä°LO verilerine göre Hindistan’dan sonra en yüksek ölümlü iÅ kazası oranına sahip ülkenin Türkiye olduÄu görülmektedir. 

 

 DiÄer yandan ILO`ya göre geliÅmekte olan ülkelerin iÅ kazaları ve meslek hastalıklarının maliyetleri, GSYÄ°H’nin yüzde 4`ü tutarındadır. Türkiye’nin 2014 yılı GSYÄ°H`si içinde iÅ kazaları ve meslek hastalıklarının maliyetinin yaklaÅık 70 ile 80 milyar TL olduÄu tahmin edilmektedir. 

1995 yılında kurulan Åirketimiz sürekli geliÅerek hizmetlerini iÅyerlerinde saÄlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iÅ kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak için iÅverene rehberlik etmek, çalıÅanları hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karÅı karÅıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karÅı alınması gerekli tedbirleri öÄretmek ve iÅ saÄlıÄı ve güvenliÄi bilinci oluÅturmak ve bu bilince uygun davranıÅlar kazandırmak amacıyla Türkiye genelinde bir çok ilde kurulan Ortak SaÄlık Güvenlik Birimleri, SaÄlık gözetimi kapsamında yapılacak iÅe giriÅ ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile ilgili Tıbbi Laboratuvarları ve çevresel riskler ile iç ortam ölçümlerinin tespiti için akredite Çevre Laboratuvarı ile Sanayi Sektörü’nün tüm ihtiyaçlarını tek elden karÅılayacak konuma gelmiÅtir.

       Bu baÄlamda;

Misyonumuz:

Etik ilkelerden asla ödün vermeden seçkin kadrosu ile bilimsel ve teknolojik geliÅmeleri takip eden; çalıÅan ve iÅveren memnuniyeti odaklı, sektörde öncü uygulamalarla fark yaratarak marka olmak

 

Vizyonumuz:

Mükemmeliyet odaklı ve güvenilir olmak

 

DeÄerlerimiz:

Dürüstlük

Liderlik

Takım çalıÅması

Ä°Åveren &  çalıÅan memnuniyeti

Mükemmellik

 

Kalite Politikamız:

4857 Sayılı Ä°Å Kanunu, 6331 Sayılı Ä°Å SaÄlıÄı ve GüvenliÄi Kanunu, Yönetmelikler ile ulusal ve uluslararası standartları esas alarak; sürekli geliÅmek,  yüksek kaliteli hizmet sunmak, geliÅtirmek ve uygulamak.

 

ÇalıÅan SaÄlıÄı Ve GüvenliÄi Politikası:

Ä°Åyerlerinde Pro-aktif yaklaÅımla saÄlık ve güvenlik risklerinin belirlenmesi, minimize edilmesi ve yönetilmesine iliÅkin etkili yönetim sistemlerin geliÅtirilmesi ve uygulanması,

Hizmet sunulan iÅyerlerinde kaza, yaralanma ve meslek hastalıkları vakalarını azaltmak veya bertaraf edilmesi için gereken önlemlerin alınmasında iÅverene rehberlik etmek.

 

Mansur Ziya Koç
Ekoteknik Ä°SG Genel Koordinatörü
Makine Mühendisi

A Sınıfı Ä°Å GüvenliÄi Uzmanı 
 
 
Kurumsal Yayın


DİĞER TÜM YAYINLAR İÇİN TIKLAYINIZ


E-Bülten-Üyelik
Size özel ayrıcalıklarımızdan haberdar olmak için lütfen E-bültenimize üye olunuz 
Adı-Soyadı : 
E-Posta : 
 

Online Teklif İsteme
Değerli Müşterilerimiz; online teklif formunu doldurarak fiyat teklif talebinde bulunabilir, isteklerinize en kısa zamanda ulaşabilirsiniz...  

© Ekoteknik İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Hizmetleri
info@ekoteknikisg.com
 
+90 312 344 01 96 (pbx)
Işınlar Mahallesi İvedik Cad. No : 110 Yenimahalle / ANKARA 
istanbul@ekoteknikisg.com
 
+90 216 457 61 11 (pbx)
Mustafa Kemal Cd. Hukukçular İş Mrk No:34 K:2 Cevizli - Kartal - İSTANBUL
           
Web Tasarım : DNZ WEB DİZAYN